Správa nemovitostí, reality Nymburk
tel.: +420 773 347 125
tel.: +420 325 531 068 (108)

Správa nemovitostí

 

Historie společnosti S & S Reality služby, s.r.o.

Obchodní společnost S & S Reality služby, s.r.o. byla založena v roce 1998, jako nástupnická organizace živnostenské činnosti jednatele společnosti, s tím že na trhu působíme již od roku 1992. V průběhu naší dosavadní činnosti naše společnost zvítězila v řadě výběrových řízení na zajištění správy bytových domů a také stála u zrodu řady společenství vlastníků jednotek ("společenství").

O nemovité věci našich klientů se stará kolektiv zkušených a kvalifikovaných pracovníků, kteří se pravidelně účastní odborných školení a seminářů.

Jsme společnost, která si zakládá na dobrých a dlouhodobě vyvážených vztazích se svými klienty. Naším cílem je spokojený zákazník.

Mezi naše spokojené klienty patří Město Nymburk, privátní klienti a především řada společenství v Nymburce a jeho okolí.

Sídlíme v Nymburce, což klientům ulehčuje osobní kontakt s naší společností a tím pomáhá co nejvíce zefektivnit vzájemnou spolupráci.

Při výkonu naší činnosti se opíráme o software renomovaných českých firem, který nám umožňuje řádné vedení veškeré evidence.

Jsme řádným členem Asociace realitních kanceláří České republiky.

Na rizika spojená s výkonem naší činnosti jsme řádně pojištěni u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 

Rádi bychom Vám nabídli naše služby potřebné při správě Vašeho bytového domu. Rozsah činností je sjednán vždy individuální dohodou, na základě potřeb klienta.

Z rozsahu poskytovaných služeb Vám můžeme například nabídnout:

Zajištění běžné údržby a oprav domu v souladu s právními předpisy,
Zajištění předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení domu včetně následného odstranění zjištěných závad,
Zajištění kontrol a čištění spalinových cest dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.,
Vedení a archivace provozně - technické dokumentace,
Vedení evidence vlastníků jednotek - členů společenství a spolubydlících osob,
Vedení přehledné evidence příjmů a výdajů,
Likvidace přijatých daňových dokladů,
Vypracování předpisu zálohových plateb na plnění spojené s bydlením a na správu (příspěvek na správu domu, tzv. „fond oprav“),
Vedení evidence plateb členů společenství, včetně upomínání nezaplacených plateb,
Vedení evidence právních sporů a soudní vymáhání nezaplacených plateb,
Provádění vyúčtování a rozúčtování nákladů na plnění spojené s bydlením v souladu s právními předpisy,
Provádění vyúčtování a rozúčtování nákladů na správu domu (příspěvek na správu domu, tzv. „fond oprav“)
Vypracování zprávy o výsledku hospodaření,
Zajišťování dodávek plnění spojených s bydlením (voda a kanalizace, elektřina spol. prostor a el. zařízení, STA),
Zajištění úklidu domu a příslušejícího pozemku,
Zajištění pojištění domu,

V případě  Vašeho zájmu o inviduální cenovou nabídku na zajištění správy Vašeho bytového domu nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném kontaktním formuláři, případně na kontaktech uvedených v sekci kontakt/mapa.

Kontaktní formulář

Jméno a přijmení:
Telefon:
E-mail:
Vložte text:
Aktuálně:
Vloženo: 30. listopad 2022
Pohotovostní a havarijní služba
Vloženo: 30. listopad 2022
Důležitá telefonní čísla
Vloženo: 18. listopad 2013
Průkazy energetické náročnosti
Vloženo: 18. listopad 2013
Rekodifikace soukromého práva
S&S Reality služby, s.r.o.
Generála A. Sochora 4002 288 03 Nymburk